برگزاری سمینار آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

/
برگزاری سمینار آموزشی بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی …

اولین سمیتئاتر "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی و بیمه" در مشهد

/
اولین سمیتئاتر بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی و بیمه…

برگزاری همایش "تعادل کار و خانواده"

/
برگزاری همایش تعادل کار و خانواده آذر ماه 1396 ویژه مدیران، سرپرستا…

آسیب شناسی و آموزش نیروهای ایستگاه های شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

/
آسیب شناسی و آموزش نیروهای ایستگاه های شرکت بهره برداری قطار شه…

برگزاری کارگاه آموزشی "رفع اثربخش تعارضات کارتیمی"

/
برگزاری کارگاه آموزشی رفع اثربخش تعارضات کارتیمی مهر ماه 13…

برگزاری کارگاه آموزشی "رویکرد مدیریتی به مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل"

/
برگزاری کارگاه آموزشی رویکرد مدیریتی به مهندسی ترافیک و برنامه ریزی …

برگزاری دوره آموزشی "بازاریابی تلفنی"

/
برگزاری دوره آموزشی بازاریابی تلفنی تیر ماه 1396 ویژه کارکنان محترم هتل …

برگزاری دوره آموزشی "سلامت اداری و مبارزه با فساد"

/
برگزاری دوره آموزشی سلامت اداری و مبارزه با فساد بهمن ماه…

همایش تغییر نگرش در فروش

/
همایش "تغییر نگرش در فروش" دی ماه 95 ویژه بازاریاب های شر…

سمینار آموزشی "مشتری مداری و مهارت های ارتباطی موثر با مشتری"

/
سمینار آموزشی "مشتری مداری و مهارت های ارتباطی موثر با مشتری" …

برگزاری دوره آموزشی "مشتری مداری"

/
برگزاری دوره آموزشی مشتری مداری دی ماه 95 اجرای کارگاه کنترل خ…

همایش "مشتری مداری و تکنیک های جذب مشتری"

/
برگزاری همایش مشتری مداری و تکنیک های جذب مشتری دی ماه 95 وی…