کارگاه آموزشی "هوش هیجانی"

/
برگزاری کارگاه آموزشی هوش هیجانی آبان ماه 95 ویژه مدیران و کارشناسان…

کارگاه آموزشی "مشتری مداری"

/
کارگاه آموزشی مشتری مداری ویژه فروشندگان فروشگاه پوشاک مهسا و مهیار دی ماه…

دوره آموزشی "اخلاق حرفه ای"

/
کارگاه های دوره ای اخلاق حرفه ای مهرماه 95 ویژه کارشناسان شرکت ایران خ…