نام و نام خانوادگی: کامران کیانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد ارشد مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی

مدرس کارگاه های آموزشی تخصصی مبانی سازمان و مدیریت، رفتار سازمانی

مدرس تیپ شناسی شخصیتی براساس مدل رفتاری DISC و هوش هیجانی

مشاور در امور تجزیه و تحلیل سیستمها و روشهای واحدهای مختلف سازمانی، بازاریابی و فروش

نام و نام خانوادگی: مهرداد عشقی

تحصیلات: کارشناسی ارشد E-MBA، ITEC دانشگاه

دکترای مدیریت کسب و کار و مارکتینگ (DBA)،BAHAR Business School

مدرس و مشاور تخصصی:

مدیریت بازاریابی و فروش پیشرفته

اصول و فنون مذاکرات در دیپلماسی تجاری

تحقیقات بازار ، بازاریابی و تبلیغات بر پایه برندینگ

خلق مدل کسب کار ( بازاریابی پیشرفته ) با  رویکرد  استراتژیک

نام و نام خانوادگی: محمدرضا حایری

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

دکترای حرفه ای مدیریت، انستیتوی مطالعات مدیریت کسب و کار بمبئی هند

مدرس و مشاور در حوزه تخصصی:

منابع انسانی، توسعه فردی وسازمانی

پروژه های بهسازی در حیطه جذب، نگهداشت و توسعه سرمایه انسانی

تعالی نظام منابع انسانی

مدیریت ارتباطات، انگیزش و رفتار سازمانی

نام و نام خانوادگی: بهزادحسین عباسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک

فارغ التحصیل دوره های MBA و DBA وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مدرس و سخنران مدیریت در حوزه تخصصی:

بازاریابی، بازارسازی، تحقیقات بازار و دوره های مدیریت برند

فروش، فروشندگی، تربیت ویزیتور، کوچینگ و مدیریت ارتباط با مشتری

اصول و فنون مذاکره، سخنرانی، سخنوری، فن بیان و مدیریت استرس

دیجیتال مارکتینگ و اختصاصی سازی رسانه های دیجیتال

منابع انسانی، عارضه یابی پرسنل، رفتار سازمانی و ارزیابی شغلی