۱- بسته تخصصی بهبود مدیریت (ویژه مدیران شعب)

مدیریت و رهبری:

 • رهبری و مدیریت در سازمان
 • تصمیم‌گیری و مدیریت با استفاده از تمام مغز
 • اخلاق حرفه ای و اخلاق سازمانی (شعب با نماینده و بالعکس)
 • افزایش پویایی و نشاط سازمانی و فردی (بهره وری)
 • کنترل و مدیریت هیجانات و احساسات (هوش هیجانی)

برنامه ریزی و سازماندهی:

 • آینده پژوهی در سازمان
 • مدیریت خلاق جلسات کاری
 • آشنایی با روش های کنترل و نظارت
 • روش های نوین و سیستمی ارزیابی عملکرد
 • تفکر سیستمی و تفکر استراتژیک

مدیریت اداری:

 • آیین نگارش و مکاتبات اداری
 • اصول گزارش نویسی و خلاصه سازی مکاتبات
 • فرایند تهیه گزارشات حرفه ای
 • آشنایی با انواع تخلفات اداری و فساد سازمانی
 • راهکارهای سلامت اداری

مدیریت تعامل و ارتباط موثر

 • اصول و فنون مذاکره و اداره جلسات
 • مهارتهای ارتباطی مورد نیاز مدیران
 • رفتارشناسی و ارتباطات پویا (DISC)
 • مدیریت تکریم ارباب رجوع

۲- بسته تخصصی بیمه

رفتار حرفه ای و ارتباط مؤثر

 • مربیگری (کوچینگ)
 • اخلاق حرفه ای(نماینده با بازاریاب و بالعکس، بازاریاب با مشتری)
 • تعهد و تعلق سازمانی
 • کاربرد مدل های ذهنی (Mental Model) در تیم سازی
 • کارتیمی
 • مدیریت چالش ها و حل تعارضات کار تیمی
 • هوش هیجانی و تاثیر آن بر زندگی کاری و شخصی
 • تکنیک های مدیریت زمان موثر
 • مهارت های برقراری ارتباط صمیمی و تأثیرگذار
 • تکنیک های نفوذ و تأثیرگذاری در کوتاه مدت و بلند مدت
 • اعتمادسازی در مذاکره
 • مهارت های ارتباطی بر اساس مدل رفتاری DiSC
 • اصول و فنون مذاکره بر اساس مدل رفتاری DiSC

مدیریت فروش و بازاریابی

 • ویزیتوری حرفه ای
 • مشتری مداری و ارتباط موثر با مشتریان
 • مدیریت ارتباط با مشتری( CRM )
 • هدفگذاری تیم های فروش و راه های دستیابی به آن
 • فروش وبازاریابی تلفنی
 • استراتژی های بازارسازی و بازارگرمی
 • فروش وبازاریابی خدمات بیمه در محل(شعبه محور)
 • بازاریابی و فروش حرفه ای بیمه عمر
 • تکنیک های اتمام فروش

مهارت های فنی و تخصصی بیمه

 • آموزش تخصصی بیمه اموال
 • آموزش تخصصی بیمه اشخاص
 • آموزش تخصصی بیمه مسئولیت
 • آموزش نرم افزار فناوران
 • مهارت تایپ سریع(چشم بسته)
 • دوره آموزش اکسل کاربردی
 • دوره آموزش اکسل پیشرفته
 • آشنایی با نرم افزار  out look (در راستای بهره مندی از ظرفیت های این نرم افزار جهت تحقق CRM رایگان و آسان)
 • جستجوی حرفه ای در اینترنت
 • مهارت های هفتگانه ICDL

مهارت های تخصصی مالی و حقوقی نمایندگان و کارگزاران

 • امور مربوط به قوانین مالیاتی و اداره دارایی
 • امور مربوط به اداره کار و تأمین اجتماعی