ابزار مدیریتی DISC راهکاری مناسب برای بهبود عملکرد سازمان در جهت جذب، حفظ و نگهداری نیروهای کارآمد و توسعه رهبری در سازمان می‌باشد. این ابزار به مدیران سازمان کمک می‌نماید تا بتوانند رفتار خود و سایر افراد را در مدت زمانی بسیار کوتاه شناسایی نموده و ارتباطات درون سازمانی بین کارمندان و مدیران را بهبود بخشند. ابزار DISC گـزارش‌هـایی را ارائـه می‌نمـاید که نـه تنها رفتارهای منحصربه‌ فرد شخص را ‌شناسایی می‌نماید، بلکه وی را در تغییر رفتارهای خود در شرایط مختلف به گونه‌ای راهنمایی می‌کند که در ارتباط با دیگران به موفقیت بیشتری نایل گردد.

دیسک (DISC) از چهار حرف : ( D ) تسلط- نفوذ، ( I ) تاثیر گذاری، ( S ) ثبات و ( C ) وظیفه شناسی، تشکیل شده است و بیانگر چهار تیپ شخصیتی بارز در این مدل می باشد. البته تیپ های شخصیتی بر اساس این مدل که برگرفته از مطالعات آقای یونگ می باشد بسیار زیاد می باشد ولی طبق مطالعات انجام شده پانزده  مدل بیشترین فروانی را داشته اند و از این پانزده مدل چهار مدل  D-I-S-C که مشخصه مدل های دیگر می باشند توضیح داده می شود.

۱-تسلط:

این دسته از افراد تمایل شدید دارند به این که بر افراد اطرافشان تسلط و کنترل داشته باشند. با اعتماد به نفس بالایی که دارند و به دنبال نتیجه گیری هستند.

خصوصیات:

 • بی پرده سخن می گویند و رک هستند.
 • به دنبال چالش هستند و از آن به شدت استقبال می کنند.
 • در موضوعات و بحث ها، اصل موضوع مورد توجهشان قرار می گیرد.

۲-نفوذ:

این دسته از افراد که معمولاً اجتماعی هستند، علاقه دارند با متقاعد کردن دیگران و از تاثیر گذاری و نفوذ بر محیط تاثیر بگذارند.

خصوصیات:

 • با انرژی فراوان و پر شور.
 • معمولاً افراد خوشبینی هستند.
 • علاقه شدید به این که در کاری یا چیزی به مشارکت بپردازند.
 • حذف شدن در هر چیزی بسیار  ناراحتشان می کند.

۳-ثبات:

این دسته از افراد معمولاً افرادی قابل اتکا هستند و دوست دارند که خدمت کنند.

خصوصیات:

 • بسیار خونسرد و استرس اذیتشان می کند و از عجله فراری هستند.
 • افرادی بسیار آرام
 • اکثراً در نظر سنجی ها حمایت می کنند.
 • بسیار فروتن و متواضع می باشند.

۴-مو شکافی:

این دسته از افراد دوست دارند که مانند استانداردها باشند تا با دقت به کار تضمین بدهند. به تخصص و شایستگی اهمیت فراوان می دهند.

خصوصیات:

 • بسیار به استقلال علاقه دارند.
 • افرادی تحلیلگر هستند.
 • جزء بین
 • به هیچ وجه نمی توانند ببینند که اشتباه می کنند.