۱- دوره های آموزشی رفتار سازمانی و ارتباط مؤثر

 1. اخلاق حرفه ای در محیط کار
 2. تعهد و تعلق سازمانی
 3. هوش هیجانی و تاثیر آن بر زندگی کاری و شخصی
 4. مهارت های تصمیم گیری وحل مسئله با رویکرد تفکر سیستمی
 5. تکنیک های مدیریت زمان موثر
 6. مدل چند بعدی مغز ، معجزه ای برای موفقیت در کسب و کار
 7. ارتقاء سطح بهره وری کارکنان بر اساس تکنیک چند بخشی مغز
 8. مهارت های  افزایش اعتماد بنفس
 9. مهارت های مدیریت استرس وخشم
 10. مهارت های  آموزش مبانی وتکنیک های  تفکر خلاق
 11. مهارت های ارتباطی موثر بر اساس مدل رفتاری   DISC
 12. اصول و فنون مذاکره بر اساس مدل رفتاری DISC
 13. کار تیمی بر اساس مدل رفتاری DISC

۲- دوره های  آموزشی تخصصی اقتصادی و مالی

 1. دوره پیشرفته آموزش نرم افزار COMFAR III Expert
 2. دوره پایه آموزش نرم افزار COMFAR III Expert
 3. آموزش پیشرفته اقتصاد مهندسی  (۲)-EEB
 4. آموزش پایه اقتصاد مهندسی  (۱)-EEA
 5. تدوین و ارزیابی طرحهای توجیهی(مطالعات امکان سنجی)-FSA
 6. حسابداری مدیریت
 7. قانون مالیات بر ارزش افزوده
 8. مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 9. حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی
 10. آشنایی با حسابداری تعهدی در بخش دولتی
 11. نظارت بر بودجه
 12. محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات
 13. پولشویی و راه های مبارزه با آن
 14. بودجه‌ریزی عملیاتی
 15. آشنایی با قانون محاسبات عمومی
 16. برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 17. دوره جامع حسابداری تعهدی در بخش دولتی
 18. قوانین مالیات های مستقیم و معافیت های آن
 19. مهندسی ارزش در پروژه ها(۱)
 20. ماهیت نرخ سود و اثرات آن بر اقتصاد
 21. آموزش جامع حسابداری مالیاتی