سمیتئاتر آموزشی "تکریم مسافر"

برگزاری سمیتئاتر آموزشی “تکریم مسافر” ویژه کارکنان محترم ایستگاهی شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

سمینار آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری سمینار آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی” ویژه رؤسا، معاونین و کارکنان محترم بانک پاسارگاد سرپرستی منطقه شرق

گردهمایی خیرین مؤسسه خیریه فرزندان غدیر مشهد

برگزاری نهمین گردهمایی خیرین مؤسسه خیریه فرزندان غدیر مشهد

کارگاه آموزشی "بازاریابی تلفنی"

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی تلفنی” ویژه کارکنان محترم هتل توس

دوره آموزشی "سلامت اداری و مبارزه با فساد"

برگزاری دوره آموزشی “سلامت اداری و مبارزه با فساد” ویژه کارکنان محترم اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان رضوی

همایش "مشتری مداری"

برگزاری همایش “مشتری مداری” ویژه کسبه محترم مجتمع تجاری الماس شرق

کارگاه آموزشی "مشتری مداری"

برگزاری کارگاه آموزشی “مشتری مداری” ویژه کارکنان محترم مجموعه تفریحی-گردشگری چالیدره

دوره آموزشی "هوش هیجانی"

برگزاری دوره آموزشی “هوش هیجانی” ویژه مدیران محترم سازمان برنامه و بودجه استان خراسان رضوی

برگزاری هشت دوره متوالی (87-94) گردهمائی خیرین فرزندان غدیر مشهد

برگزاری هشت دوره متوالی (۸۷-۹۴) گردهمائی خیرین فرزندان غدیر مشهد

همایش فروش مؤثر کالا و خدمات با رویکرد مدل رفتاری DISC

برگزاری همایش فروش مؤثر کالا و خدمات با رویکرد مدل رفتاری DISC ویژه کارکنان محترم بانک انصار

کارگاه آموزشی فروش مؤثر کالا و خدمات با رویکرد مدل رفتاری DISC

برگزاری کارگاه آموزشی فروش مؤثر کالا و خدمات با رویکرد مدل رفتاری DISC ویژه کارکنان محترم بانک کشاورزی

مشاوره و اجرای پروژه ارتقاء سطح فعالیت های اقتصادی هتل رازی

مشاوره و اجرای پروژه ارتقاء سطح فعالیت های اقتصادی هتل رازی

کمپین تبلیغات و بازاریابی به مناسبت جشنواره فروش فوق العاده کارخانجات صنایع چوب و مبل دقت

اجرای پروژه تدوین کمپین تبلیغات و بازاریابی به مناسبت جشنواره فروش فوق العاده کارخانجات صنایع چوب و مبل دقت

اولین همایش مشتریان برنج ارمغان

برگزاری اولین همایش مشتریان برنج ارمغان