۱- دوره های آموزشی رفتار حرفه ای و ارتباط مؤثر

 1. اخلاق حرفه ای در محیط کار
 2. تعهد و تعلق کاری
 3. هوش هیجانی
 4. مدیریت استعداد
 5. تکنیک های مدیریت زمان موثر
 6. دوره شخصیت شناسی
 7. آموزش سخنرانی و فن بیان
 8. مهارت های افزایش اعتماد بنفس
 9. مهارت های مدیریت استرس وخشم
 10. مهارت های تصمیم گیری وحل مسئله با رویکرد تفکر سیستمی
 11. مهارت های حل مسئله با رویکردتفکر انتقادی
 12. هوش هیجانی و تاثیر آن بر زندگی کاری و شخصی
 13. مدل چند بعدی مغز ، معجزه ای برای موفقیت در کسب و کار
 14. ارتقاء سطح بهره وری فروشندگان بر اساس تکنیک چند بخشی مغز
 15. مهارت های آموزش مبانی وتکنیک های تفکر خلاق
 16. مهارت های ارتباطی موثر بر اساس مدل رفتاری (DISC)
 17. آداب معاشرت واصول ، فنون مذاکره بر اساس مدل رفتاری(DISC)
 18. کار تیمی بر اساس مدل رفتاری (DISC)

۲- دوره های تخصصی فروش

 1. فروش حضوری و تکنیک های مراقبت از مشتری
 2. (گام هایی برای فروش بهتر ) فروشندگی حرفه ای
 3.  مشتری مداری و تکنیک های جذب مشتری
 4. مشتری مداری و ارتباط موثر با مشتریان
 5. هنر متقاعد سازی در مذاکرات فر وش
 6. مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 7.  mini MBA

۳- دوره های آموزشی مهارتی

 1. آشنایی با نرم افزار  out look
 2. جستجوی حرفه ای در اینترنت
 3. زبان انگلیسی مقدماتی، متوسط و پیشرفته
 4. بحث آزاد زبان انگلیسی (free discussion)
 5. دوره  تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات

۴- دوره های تخصصی اقتصادی، مالی و حقوقی

 1. حسابداری مدیریت
 2. دوره عمومی حسابداری
 3. دوره تخصصی حسابداری
 4. قانون مالیات بر ارزش افزوده
 5. آموزش جامع حسابداری مالیاتی
 6. حقوق تجارت
 7. حقوق تجارت(ورشکستگی و تصفیه)