عناوین دوره های آموزشی مدیریت

۱- مدیریت و رهبری در سازمان

 1. رهبری و مدیریت در سازمان
 2. مدیریت مبتنی بر کوچینگ
 3. مدیریت تحول در سازمانها
 4. مدیریت کارتیمی
 5. کاربرد مدل های ذهنی (Mental Model) در تیم سازی
 6. مدیریت چالش ها و حل تعارضات کار تیمی
 7. مدیریت مشارکتی (جمع سپاری و بازی سازی)
 8. آشنایی و پیاده سازی نظام پیشنهادات
 9. آشنایی با تکنیک های مساله یابی
 10. آشنایی با روش های نوین تصمیم گیری و حل مساله
 11. تصمیم‌گیری و مدیریت با استفاده از تمام مغز
 12. بازی های مدیریتی (آموزش مدیریت و رهبری)

۲- مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

 1. مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 2. مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی
 3. راهکارهای ایجاد و افزایش حس تعلق و تعهد در سازمان
 4. افزایش نشاط و شادابی سازمانی
 5. آشنایی با نظام پاداش و روش های ارتقای انگیزه
 6. کارسپاری توسعه ای (توسعه مسیر شغلی و نظام جانشین پروری)
 7. راهبردهای آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

۳-برنامه ریزی و سازماندهی

 1. آینده پژوهی در سازمان
 2. آینده پژوهی در سازمان
 3. روش های برنامه ریزی عملیاتی
 4. روش های برنامه ریزی اقتصادی
 5. روش های برنامه ریزی فرهنگی
 6. مدیریت خلاق جلسات کاری
 7. آشنایی با روش های کنترل و نظارت
 8. روش های نوین و سیستمی ارزیابی عملکرد
 9. تفکر سیستمی و تفکر استراتژیک
 10. برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
 11. مدیریت استراتژیک تکنولوژی

۴- مدیریت اداری

 1. آیین نگارش و مکاتبات اداری
 2. اصول گزارش نویسی و خلاصه سازی مکاتبات
 3. فرایند تهیه گزارشات حرفه ای
 4. مبانی حقوقی، فهرست بها، شرایط عمومی پیمان و بخشنامه های مرتبط
 5. آشنایی با انواع تخلفات اداری و فساد سازمانی
 6. راهکارهای سلامت اداری
 7. پولشویی و راه های مقابله با آن

۵- مدیریت بازاریابی و فروش

 1. مدیریت ارتباط با مشتری CRM و اصول مشتری مداری
 2. مدیریت فروش و بازاریابی
 3. مدیریت خدمات پس از فروش
 4. طراحی کمپین تبلیغاتی
 5. دیجیتال مارکتینگ

۶- مدیریت تعامل و ارتباط موثر

 1. مدیریت بر خورد با کارکنان از طریق آشنایی با طبایع سنتی و مزاج شناسی
 2. اصول و فنون مذاکره و اداره جلسات
 3. مهارتهای ارتباطی مورد نیاز مدیران
 4. رفتارشناسی و ارتباطات پویا (DISC)
 5. ارتباط با مردم
 6. آشنایی بافن بیان و آئین سخنوری
 7. تشریفات بین المللی و دیپلماسی عمومی ویژه مدیران

۷- پارادایم های جدید مدیریت

 1. مهندسی خلاقیت و نوآوری سازمانی
 2. آشنایی با تکنیک های تی ریز و مهندسی خلاقیت (Triz)
 3. مدیریت دارایی های فکری و اندیشه های نو در سازمان
 4. کارآفرینی سازمانی و سازمان کارآفرین
 5. کوچک سازی و چابک سازی سازمانی
 6. ۶رنامه ریزی یک صفحه ای و مدیریت چابک

۸- مهارت های عمومی مدیریت

 1. مهارت های مدیریت وقت و تدوین برنامه
 2. مدیریت استرس و خشم
 3. کنترل و مدیریت هیجانات و احساسات (هوش هیجانی)
 4. کیفیت زندگی کاری و حل تعارضات کاری و خانواده
 5. تفکر انتقادی
 6. زبان انگلیسی برای مدیران
 7. طرح طبقه بندی مشاغل، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی
 8. قانون کار و تامین اجتماعی

۹- عناوین  دوره های آموزشی گروه اقتصاد

 1. دوره پیشرفته آموزش نرم افزار COMFAR III Expert
 2. دوره پایه آموزش نرم افزار COMFAR III Expert
 3. دوره پیشرفته آموزش اقتصاد مهندسی (۲)-EEB
 4. دوره پایه آموزش اقتصاد مهندسی (۱)-EEA
 5. دوره تدوین و ارزیابی طرحهای توجیهی(مطالعات امکان سنجی)- FSA