۱- دوره های آموزشی ویژه مدیران مراکز تجاری

 1. مدیریت پاخور در مجتمع های تجاری چند منظوره
 2. برنامه ریزی منابع انسانی در مراکزخرید و گردش بازارها
 3. ارزیابی پتانسیل بهره برداری مجتمع های تجاری چند منظوره
 4. معماری سیستم مدیریت مجتمع های تجاری، تفریحی و گردشگری
 5. مدیریت مناسبت ها در مراکزخرید، تفریح و گردشگری
 6. ارکستراسیون صنوف در مراکزخرید مختلف
 7. فلسفه وجودی واحدهای بهره برداری در بوستانهای تخصصی
 8. سهم متولیان امور شهری در چالش های بهره برداری از مراکز خرید

۲- دوره های ویژه کسبه و مغازه داران مراکز تجاری

 1. اصول قیمت گذاری با رویکرد بازاریابی و مشتری مداری (دارای کاربرد  در افزایش سهم بازار)
 2. فروش محصولات مبتنی بر بازاریابی موبایلی (اینستاگرام،تلگرام و…)
 3. فروش حضوری و تکنیک های مراقبت از مشتری
 4. تکنیک های فروش در محیط های فروشگاهی
 5. فروشندگی حرفه ای (گام هایی برای فروش بهتر)
 6. مشتری مداری و ارتباط موثر با مشتریان
 7. مدیریت بهینه تبلیغات در فروش محصولات
 8. هنر متقاعد سازی در مذاکرات فر وش
 9. مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)
 10. چیدمان فروشگاهی
 11. هوش هیجانی
 12. آموزش کاربردی زبان انگلیسی
 13. آموزش کاربردی زبان عربی