پذیره نویسی و انتشار اوراق بهادار

رفتار سازمانی

هدف دوره

آشنایی با با انواع فرایندهای اجرایی و قانونی انتشار و عرضه اوراق مشارکت و سهام عادی

محتوای آموزشی دوره

یاد می گیریم:

 • آشنایی با بازار اولیه و ثانویه و تفاوت‌های آنها
 • نقش بانک‌های سرمایه‌گذاری (شرکت تامین سرمایه) در IPO
 • آشنایی با IPO و تفاوت آن با اولین پذیره‌نویسی
 • روشهای عرضه اوراق بهادر (عمومی و خصوصی)
 • فرآیند IPO
 • سوءاستفاده از بازار IPO
 • فرآیند اجرایی تضمین فروش
 • روش‌های IPO
 • انواع قراردادهای شرکت تامین سرمایه در فرآیند IPO
 • فرضیه‌های توجیه کننده منافع شرکت تامین سرمایه
 • ضرورت نیاز به موسسات و صنعت تضمین فروش اوراق بهادار
 • مراحل و رویه عرضه عمومی اوراق بهادار
 • عرضه سنتی و چندمرحله‌ای
 • روش مذاکره‌ای و مزایده‌ای
 • عملکرد بازده کوتاه مدت و بلند مدت IPO در بورس تهران
 • دلایل قیمت‌گذاری ارزان در IPO و عملکرد ضعیف آن در بلندمدت
 • معرفی انواع اوراق بهادار
 • فرآیند عملیاتی پذیره‌نویسی و عرضه اوراق بهادار
 • مشارکت‌کنندگان اصلی در پذیره‌نویسی و انتشار اوراق بهادار
 • راستی‌آزمایی اسناد و مدارک
 • امیدنامه‌‌های عرضه
 • قیمت‌گذاری عرضه
 • بازاریابی اوراق بهادار
 • انواع روشهای عرضه اوراق بهادار
 • بازارگردانی اوراق بهادار
 • الگوها و مدل‌های انتشار اوراق بهادار در ایران

نکته مهم: محتوا آموزشی به صورت کلی ارائه شده است. در راستای اثربخشی هر چه بیشتر فرایند آموزش، این محتوای آموزشی براساس مطالعات عارضه یابی و نیازهای آموزشی هر سازمان و با در نظر گرفتن ترجیحات کارفرما مورد بازنگری قرار می گیرد.کسب رضایتمندی مشتریان ، و…

مخاطبین دوره

بانکها و موسسات مالی و اعتباری
شرکتهای بیمه
موسسات و نهادهای مالی
شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهها
سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار، شرکت بورس بهادار، شرکت فرا بورس
شرکتهای هلدینگ
شرکتهای دارای طرحهای توسعه ای
کلیه شرکتهای مشمول اصل ۴۴

فرایند اجرا