معاونت برنامه ریزی و توسعه، مدیریت بهبود روشها، تشکیلات و آموزش شهرداری مشهد

 مؤسسه اقتصادی نمو با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه، مدیریت بهبود روشها، تشکیلات و آموزش شهرداری مشهد برگزار کننده کارگاه های آموزشی-تخصصی مدیران ارشد شهرداری

 

کارگاه آموزشی نقش شهرداری در تحقق اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال

کارگاه آموزشی “نقش شهرداری در تحقق اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال”- مدرس دکتر صالح نیازی- مرداد ماه ۹۶

کارگاه آموزشی رویکرد مدیریتی به مهندسی ترافیک و برنامه­ریزی حمل و نقل

کارگاه آموزشی “رویکرد مدیریتی به مهندسی ترافیک و برنامه­ریزی حمل و نقل” – مدرس دکتر محمود صفارزاده- مرداد ماه ۹۷

کارگاه آموزشی رفع اثربخش تعارضات کارتیمی

کارگاه آموزشی “رفع اثربخش تعارضات کارتیمی” – مدرس دکتر مجید جلالی – مهر ماه ۹۶