مطالب ارسالی توسط amiri

شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

 آسیب شناسی و آموزش نیروهای ایستگاه های شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد   پروژه آسیب شناسی و آموزش نیرو های ایستگاهی شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد با هدف اجرای کامل چهار مرحله آموزش برای حدود ۴۰۰ نفر از کارکنان محترم این شرکت انجام شد.   فاز اول: نیازسنجی آموزشی پرسنل ایستگاهی قطار شهری مشهد […]

معاونت برنامه ریزی و توسعه، مدیریت بهبود روشها، تشکیلات و آموزش شهرداری مشهد

 مؤسسه اقتصادی نمو با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه، مدیریت بهبود روشها، تشکیلات و آموزش شهرداری مشهد برگزار کننده کارگاه های آموزشی-تخصصی مدیران ارشد شهرداری   کارگاه آموزشی “نقش شهرداری در تحقق اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال”- مدرس دکتر صالح نیازی- مرداد ماه ۹۶ کارگاه آموزشی “رویکرد مدیریتی به مهندسی ترافیک و برنامه­ریزی […]

معاونت برنامه ریزی و توسعه، مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد

اجرای پروژه تحقیقاتی “بررسی و شناسایی فعالیت­های اقتصادی در راستای رونق منطقه ثامن با تأکید بر تأمین نیازهای زائران” در این طرح تحقیقاتی شناسایی نیازهای زائرین و شناسایی فعالیت ها، اقدامات و خدمات انگیزشی با استفاده از مطالعات گذشته، بررسی وضع موجود، نظرات خبرگان و بارش مغزی در میان کارشناسان مؤسسه نمو صورت گرفت. با […]