مطالب ارسالی توسط amiri

اولین سمیتئاتر “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی و بیمه” در مشهد

اولین سمیتئاتر بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی و بیمه در مشهد در سالن همایش دانشگاه شهرداری مشهد با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و صاحب نظران عرصه بانک و بیمه برگزار شد. در این سمیتئاتر محتوای آموزشی به صورت کاربردی و تخصصی در قالب یک تئاتر تأثیرگذار به همراه نقد و تحلیل سخران […]

آسیب شناسی و آموزش نیروهای ایستگاه های شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

آسیب شناسی و آموزش نیروهای ایستگاه های شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد برگزاری سه دوره آموزشی “هوش هیجانی، “تسهیل گری و رفع تعارض” و “مدیریت ارتباط با مسافر” مهر ماه و آبان ماه ۱۳۹۶ مدرسین: دکتر مهرداد عشقی مهندس هاشم دهقانپور فراشاه استاد کامران کیانی