نوشته‌ها

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

شهریورماه ۱۳۹۷

ویژه کارکنان شعب بانک صنعت و معدن

مدرس: بهزادحسین عباسی

برگزاری کارگاه آموزشی ” تغییر در نگرش فروش”

کارگاه آموزشی " تغییر در نگرش فروش"

برگزاری کارگاه آموزشی ” تغییر در نگرش فروش”

مردادماه ۱۳۹۷

ویژه کارکنان محترم پست بانک ایران

مدرس: کامران کیانی

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

تیرماه ۱۳۹۷

ویژه کارکنان شعب بانک صنعت و معدن

مدرس: بهزاد حسین عباسی

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی

بهمن ۹۶

ویژه کارکنان  یکی از شعب بانک کشاورزی مشهد

مدرس: کامران کیانی

برگزاری سمینار آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

سمینار آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری سمینار آموزشی بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی

بهمن ۱۳۹۶

ویژه روسا، معاونین و کارکنان بانک پاسارگاد سرپرستی منطقه شرق کشور

مدرس: استاد کامران کیانی

برگزاری سمینار آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

سمینار آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری سمینار آموزشی بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی

بهمن ۱۳۹۶

ویژه روسا، معاونین و کارکنان بانک ایران زمین

مدرس: استاد کامران کیانی

برگزاری سمینار آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

سمینار آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری سمینار آموزشی بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی

بهمن ۱۳۹۶

ویژه پرسنل ستاد مرکزی بانک گردشگری تهران

مدرس: استاد کامران کیانی

اولین سمیتئاتر “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی و بیمه” در مشهد

 سمیتئاتر "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی و بیمه"

اولین سمیتئاتر بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی و بیمه در مشهد در سالن همایش دانشگاه شهرداری مشهد با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و صاحب نظران عرصه بانک و بیمه برگزار شد. در این سمیتئاتر محتوای آموزشی به صورت کاربردی و تخصصی در قالب یک تئاتر تأثیرگذار به همراه نقد و تحلیل سخران استاد کامران کیانی به تصویر کشده شد. نمایشنامه در چهارچوب نیاز مخاطبین هدف بر مبنای پژوهش، اخذ مشاوره و مطالعات بازار شبکه بانکی و بیمه طراحی و تدوین شده بود.

 

گفتنی است که  سمیتئاتر بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی و بیمه برای اولین بار در مشهد اهدافی چون ایجاد جذابیت بصری و همزاد پنداری با مخاطبین هدف، نوآوری در امر آموزش در راستای افزایش قدرت یادگیری، تدریس ملموس و در هم آمیخته با روزمرگی های کاری بانک و بیمه و همچنین ارتقاء مهارت های برقراری ارتباط مؤثرتر با مشتریان در جذب و فروش خدمات دنبال کرده است.

 

کامران کیانی، استاد دانشگاه و مشاور ارشد شرکت های صاحب برند با بیش از ۱۲ سال سابقه برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه های بازاریابی و فروش خدمات بانکی و بیمه ای برای بانک های دولتی، خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه ها، سخنران سمیتئاتر بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی و بیمه ، ضمن بررسی نکات آموزشی و کاربردی قسمت های مختلف نمایش جهت اثربخشی هرچه بیشتر محتوای آموزشی، موارد مهمی همانند مهم ترین و مؤترین گام ها در جذب مشتریان، چهارمرحله عملیاتی یک مذاکره حرفه ای، ویژگی های مورد نیاز متخصصین بازاریابی و فروش خدمات مالی، بررسی نقاط بهبود در مذاکرات فروش خدمات بانکی و بیمه ای، شناسایی مدل چهاربعدی مغر به منظور تجزیه و تحلیل بهتر مشتریان، ویژگی های یک تیم بازاریابی و فروش موفق به همراه تکنیک های تیم سازی را ارائه کرده و در آخر به معرفی متد اجرایی دور های شعبه محور در شعب بانکی و نمایندگی های بیمه پرداخت.

 

ایشان  بر این برآور است که با توجه به گسترگی و تغییرات چشمگیر در سیستم بانکی و بیمه و با توجه به رقابت تنگاتنگ برندها در عرصه بازاریابی و فروش خدمات، نیاز به تحول و نوآوری در سیستم آموزشی و بهره گیری هرچه بیشتر از روش های نوین مشتری مداری و  مهارت ها و تکنیک های اثربخش جذب مشتری در راستای ارتقاء شبکه بازاریابی و فروش و تعریف استاندارهای جدید جلب رضایت مشتری بسیار محسوس است.

 

در سمیتئاتر بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی و بیمه زمانی برای مهمانان اختصاص داده شد تا با بیان و به اشتراک گذاشتن چالش ها و دغدغه های کاری خود از طریق یک تعامل مؤثر با دیگر برندهای مطرح شرکت کننده گامی در جهت سیستم رقابتی ساختاری و سازنده برداشته شود. در آخر تیم اجرایی با تشکر از حضور مدیران و کارشناسان محترم عکسی یادگاری از این مراسم گرفتند.

 

برگزاری سمینار آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

سمینار آموزشی “مشتری مداری و مهارت های ارتباطی موثر با مشتری”

سمینار آموزشی "مشتری مداری و مهارت های ارتباطی موثر با مشتری"

سمینار آموزشی “مشتری مداری و مهارت های ارتباطی موثر با مشتری”

دی ماه ۹۵

ویژه کارکنان صف و ستاد بانک قرض الحسنه مهر ایران

سخنران : استاد کامران کیانی