نوشته‌ها

برگزاری کارگاه آموزشی “راه و رسم مربیگری”

کارگاه آموزشی "راه و رسم مربیگری"

برگزاری کارگاه آموزشی “راه و رسم مربیگری”

بهمن ماه ۱۳۹۸

ویژه مدیران ارشد شهرداری مشهد

مدرس: دکتر علیرضا تفرشی مطلق

برگزاری کارگاه های آموزشی “رفتار سازمانی حرفه ای”

برگزاری کارگاه های آموزشی "رفتار سازمانی حرفه ای"

برگزاری کارگاه های آموزشی “رفتار سازمانی حرفه ای”

آذر ماه و دی ماه ۱۳۹۸

ویژه مدیران محترم هتل مدینه الرضا

مدرس: دکتر محمد رضا حایری

برگزاری سمینار آموزشی “اصول و فنون مذاکره با رویکرد مذاکرات خارج از شعبه”

سمینار "اصول و فنون مذاکره با رویکرد مذاکرات خارج از شعبه"

برگزاری سمینار آموزشی “اصول و فنون مذاکره با رویکرد مذاکرات خارج از شعبه”

دی ماه ۱۳۹۸

ویژه کارکنان محترم بانک پاسارگاد سرپرستی منطقه شرق

مدرس: پویا ودایع

گزارش برگزاری سمیتئاتر “تکریم مسافر”

گزارش برگزاری سمیتئاتر “تکریم مسافر” ویژه کارکنان محترم شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

در سایت رسمی شورای اسلامی- پایگاه خبری شورا تریبون

گزارش برگزاری سمیتئاتر تکریم مسافر

 

منبع:  www.shoratribune.ir

برگزاری سمیتئاتر آموزشی “تکریم مسافر”

 

برنامه ریزی برگزاری سمیتئاتر

جلسه برنامه ریزی برگزاری سمیتئاتر

روزهای پراز انرژی، جلسه های متعدد، بازدید های میدانی، اتاق های فکر و هماهنگی تدارکات جهت برگزاری هرچه متفاوت تر و اثربخش تر سمیتئاتر آموزشی

ویژه کارکنان محترم شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد با هدف تکریم مسافر

با آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون برای تمامی این عزیزان که در مسیر تکریم مسافرین و ارائه بهتر خدمات قطارشهری از هیچگونه تلاشی دریغ نمی کنند.

برگزاری سمیتئاتر آموزشی “تکریم مسافر”

برگزاری سمیتئاتر آموزشی “تکریم مسافر”

سمیتئاتر آموزشی "تکریم مسافر"

برگزاری سمیتئاتر آموزشی “تکریم مسافر”

اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

ویژه کارکنان محترم شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

مدرس: کامران کیانی

موسسه نمو برنده جایزه برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه کارکنان ۱۳۹۷

موسسه نمو برنده جایزه برترین تجارب حوزه آموزش و توسعه کارکنان 1397

موسسه هدایتگران پیشتاز اقتصاد نمو
برنده جایزه برترین تجارب آموزش ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در بخش
آسیب شناسی و آموزش نیروهای ایستگاه های شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

سپاس و قدردانی از کارشناسان، اساتید و مشاوران محترمی که با تخصص، پشتکار و تعهد خود موسسه نمو را در این مهم یاری نمودند.
اساتید پروژه:
آقای کامران کیانی، آقای مهرداد عشقی و آقای هاشم دهقانپور فراشاه
کارشناسان:
خانم زهرا شریفی، خانم هلیا امیری، خانم نازنین توسلی و خانم فائزه فیروزی
مشاوران: آقای دکتر روحانی و خانم هدی مقدم

 

برگزاری کارگاه آموزشی”بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بیمه ای “

کارگاه آموزشی"بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بیمه ای "

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بیمه ای”

تیرماه ۱۳۹۷

ویژه مدیران و نمایندگان محترم صندوق بیمه کشاورزی

مدرس: مهرداد عشقی

برگزاری کارگاه آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

کارگاه آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی

بهمن ۹۶

ویژه کارکنان  یکی از شعب بانک کشاورزی مشهد

مدرس: کامران کیانی

برگزاری سمینار آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

سمینار آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری سمینار آموزشی بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی

بهمن ۱۳۹۶

ویژه روسا، معاونین و کارکنان بانک پاسارگاد سرپرستی منطقه شرق کشور

مدرس: استاد کامران کیانی