نوشته‌ها

برگزاری سمینار آموزشی “اصول و فنون مذاکره با رویکرد مذاکرات خارج از شعبه”

سمینار "اصول و فنون مذاکره با رویکرد مذاکرات خارج از شعبه"

برگزاری سمینار آموزشی “اصول و فنون مذاکره با رویکرد مذاکرات خارج از شعبه”

دی ماه ۱۳۹۸

ویژه کارکنان محترم بانک پاسارگاد سرپرستی منطقه شرق

مدرس: پویا ودایع

برگزاری سمینار آموزشی “بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی”

سمینار آموزشی "بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی"

برگزاری سمینار آموزشی بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بانکی

بهمن ۱۳۹۶

ویژه روسا، معاونین و کارکنان بانک پاسارگاد سرپرستی منطقه شرق کشور

مدرس: استاد کامران کیانی

برگزاری همایش “تعادل کار و خانواده”

 همایش "تعادل کار و خانواده"

برگزاری همایش تعادل کار و خانواده

آذر ماه ۱۳۹۶

ویژه مدیران، سرپرستان و کارکنان ایستگاهی شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد

سخنران: استاد کامران کیانی

سمینار آموزشی “مشتری مداری و مهارت های ارتباطی موثر با مشتری”

سمینار آموزشی "مشتری مداری و مهارت های ارتباطی موثر با مشتری"

سمینار آموزشی “مشتری مداری و مهارت های ارتباطی موثر با مشتری”

دی ماه ۹۵

ویژه کارکنان صف و ستاد بانک قرض الحسنه مهر ایران

سخنران : استاد کامران کیانی